Produženje roka za zahtjeve za izdavanje/obnovu dozvole boravka u Italiji povodom pandemije Covid-19

Povodom zdravstvenog vanrednog stanja zbog pandemije korona virusa i, s tim u vezi, suspenzije veza u avio saobraćaju sa Italijom, strani državljani sa regularnim boravkom u Italiji mogli bi se naći u položaju neregularnosti zbog isteka važenja njihovog osnova za boravak (ulazne vize i dozvole boravka).

Član 9 Uredbe 9/2020 objavljene u Službenom listu Italije 2. marta 2020. predviđa, počev od 2. marta, suspenziju na trideset (30) dana kako utvrđenih rokova za završetak administrativnih procedura koje se odnose na boravak stranaca, tako i rokova za podnošenje zahtjeva za izdavanje i obnovu dozvole boravka.

Stoga, stranci koji imaju isteklu dozvolu boravka mogu da podnesu zahtjev za izdavanje/obnovu dozvole boravka po isteku roka suspenzije od 30 dana.

Naglašava se da član 13, stav 2, tačka (b) italijanskog Zakona o imigraciji utvrđuje u svakom slučaju rok od šezdeset (60) dana od isteka dozvole boravka za podnošenje zahtjeva za njenu obnovu. Tom roku će, dakle, biti dodat gorenavedeni rok od 30 dana suspenzije upravnog postupka, tako da je rok za podnošenje zahtjeva ukupno devedeset (90) dana od isteka dozvole boravka.

Podsjeća se da isti član 13, stav 2, tačka (b) Zakona o imigraciji predviđa mogućnost „više sile“ koja bi eventualno osujetila mogućnost podnošenja zahtjeva za dozvolu boravka u roku utvrđenom zakonom. Ta mogućnost isključuje usvajanje mjere protjerivanja sa teritorije Italije.

Napominje se da poštanska služba za slanje dokumentacije za zahtjev za izdavanje/obnovu dozvole boravka nije suspendovana i garantovana je od strane Pošta Italije u skladu sa uvedenim ograničenjima na slobodu putovanja i kretanja osoba na teritoriji Italije.

Stranac koji se nalazi na teritoriji Italije čija je viza za ulazak istekla ili uskoro ističe moći će da podnese kvesturi nadležnoj za područje na kojem se nalazi zahtjev za dozvolu za produženje njegovog regularnog ostanka na teritoriji Italije. I na tu vrstu zahtjeva primjenjuje se suspenzija od 30 dana roka za postupanje. Takva suspenzija od 30 dana predviđena je i za izjave o prisustvu predviđene Zakonom broj 68/2007.

Za dodatna pojašnjenja i informacije o normativi koja se primjenjuje, preporučuje se da kontaktirate Ministarstvo unutrašnjih poslova Italije – Službu za graničnu policiju i strance na broj telefona: +390646530891 ili na imejl:  stranieri.dircentimm@interno.it.

Ažurirano: 14. marta 2020