Putovanje u Crnu Goru u turističke svrhe. Da li mi treba viza?

Državljani EU

Za putovanje u Crnu Goru državljanima Evropske unije nije potrebna viza. Sa važećom ličnom kartom mogu boraviti u Crnoj Gori do 30, a sa pasošem do 90 dana.

Državljani ne EU

Putnici koji nijesu državljani Evropske unije, ali su u posjedu važeće italijanske dozvole boravka, ili važeće dozvole boravka / vize izdate od strane država Šengena, SAD-a, Ujedinjenog Kraljevstva ili Irske, mogu ući u Crnu Goru bez vize i boraviti do 30 dana, ili do isteka vize izdate od navedenih država, ukoliko je validnost vize kraća od 30 dana. Putnici koji nijesu državljani Evropske unije i koji ne ispunjavaju navedene uslove, mogu konsultovati link kako bi se informisali da li im je potrebna viza.