Sprovodnica

Za prenos posmrtnih ostataka u Crnu Goru ili preko teritorije Crne Gore, Ambasada izdaje sprovodnicu. Sprovodnica se izdaje na lični zahtjev člana porodice ili predstavnika pogrebnog preduzeća podnesen u Ambasadi, po prethodno zakazanom terminu putem imejla, italy@mfa.gov.me, ili pozivom na broj telefona +39 06 888 577 45. Obrazac zahtjeva možete preuzeti ovdje.

Sva dokumenta moraju biti predata u originalu.

Dokumenta koja je potrebno dostaviti za izdavanje sprovodnice:

Pored ispunjenog, potpisan i pečatiranog obrasca zahtjeva sprovodnicu

1. Pasoš preminule osobe;

2. Izvod iz matičnog registra umrlih na međunarodnom obrascu izdat od nadležnog organa zemlje prijema

3. Izveštaj o uzroku smrti izdat, potpisan i pečatiran od strane ASL

4. Zapisnik o zatvaranju i predaji kovčega

5. Dozvola za transport

6. Obrazac ISTAT

7. Dozvola za sahranu

8. Lični dokument vozača

9. Lični dokument odgovornog u preduzeću koji potpisuje zahtjev

Dokumenta potrebna za izdavanje tranzitne sprovodnice

Ukoliko se preminulo lice sahranjuje u trećoj zemlji, ali se transport posmrtnih ostataka obavlja preko teritorije Crne Gore, potrebno je pribaviti tranzitnu sprovodnicu Crne Gore. Za izdavanje tranzitne sprovodnice potrebna su sva gorenavedena dokumenta, kao i sprovodnica države u kojoj će lice biti sahranjeno, izdata od diplomatsko-konzularnog predstavništva te države.

Cijena konzularne takse je 20,00 eura.