Sprovodnica

Za prenos posmrtnih ostataka u Crnu Goru ili preko teritorije Crne Gore, Ambasada izdaje sprovodnicu. Sprovodnica se izdaje na lični zahtjev člana porodice ili predstavnika pogrebnog preduzeća podnesen u Ambasadi, po prethodno zakazanom terminu putem imejla, italy@mfa.gov.me, ili pozivom na broj telefona +39 06 888 577 45. Obrazac zahtjeva možete preuzeti ovdje.

Sva dokumenta moraju biti predata u originalu.

Dokumenta koja je potrebno dostaviti za izdavanje sprovodnice:

1.Ispunjen i potpisan obrazac zahtjeva sprovodnicu

2. Pasoš preminule osobe;

3. Zahtjev rodbine ili pogrebnog preduzeća ovlašćenog za transport posmrtnih ostataka u kome će, pored ostalog, biti navedeno gdje će se sahrana obaviti i kojim putem će biti izvršen transport / plan puta

4. Izvod iz matičnog registra umrlih na međunarodnom obrascu izdat od nadležnog organa zemlje prijema

5. Izveštaj ljekara o uzroku smrti

6. Dozvola za prenos posmrtnih ostataka u inostranstvo, izdata od strane nadležnog organa zemlje prijema

7. Potvrda repatricione kompanije da su posmrtni ostaci pripremljeni za transport u skladu sa međunarodnim standardima (u hermetički zatvorenom metalnom/cinkanom kovčegu)

8. Nacionalna sprovodnica kroz teritoriju države u kojoj je lice preminulo

9. Podaci ovlašćenog prevoznika, identifikacioni dokumenti vozača, registracija i tip vozila.

10. Najava graničnog prelaza preko kojeg se vrši transport ili tranzit posmrtnih ostataka i okvirno vrijeme prelaska granice

11. Ukoliko je lice preminulo od zarazne bolesti, sprovodnica se izdaje po pribavljenoj saglasnosti Ministarstva zdravlja Crne Gore (saglasnost pribavlja Ambasada) i uz obavezu smještaja posmrtnih ostataka u poseban tip hermetički zatvorenog limenog kovčega

12. Sanitarna potvrda nadležnog organa zemlje u kojoj je lice preminulo.

Dokumenta potrebna za izdavanje tranzitne sprovodnice

Ukoliko se preminulo lice sahranjuje u trećoj zemlji, ali se transport posmrtnih ostataka obavlja preko teritorije Crne Gore, potrebno je pribaviti tranzitnu sprovodnicu Crne Gore. Za izdavanje tranzitne sprovodnice potrebna su sva gorenavedena dokumenta (1-12), kao i sprovodnica države u kojoj će lice biti sahranjeno, izdata od diplomatsko-konzularnog predstavništva te države.

Dokumenta potrebna za izdavanje sprovodnice za prenos urne

Za izdavanje sprovodnice za prenos urne u Crnu Goru, potrebno je dostaviti potvrdu o kremiranju repatricione kompanije – pogrebnog preduzeća, kao i ostalu gorenavedenu dokumentaciju (1-12), ali nije potrebno dostavljanje dokumentacije pod brojem 7 i 11.

Cijena konzularne takse je 20,00 eura.