NOVE PRIVREMENE MJERE ZA ULAZAK U CRNU GORU IZ INOSTRANSTVA

Ministarstvo zdravlja Crne Gore donijelo je 29. maja 2020. Naredbu za preduzimanje privremenih mjera za sprečavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja novog koronavirusa, koja je stupila na snagu 01. juna 2020.

Naredbom se, u cilju sprečavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanja i sprečavanja prenošenja u druge zemlje, kao i zaštite stanovništva od novog koronavirusa, u skladu sa epidemiološkim rizikom, uvode sljedeće privremene mjere:

1) dozvoljava se ulazak u Crnu Goru licima koja su rezidenti i dolaze iz država u kojima je stopa aktivnih slučajeva oboljelih od COVID-19 manja od 25 na 100.000 stanovnika.

Listu država koje ispunjavaju epidemiološke kriterijume u odnosu na stopu aktivnih slučajeva oboljelih od COVID-19 ažurira i objavljuje na svojoj internet stranici Institut za javno zdravlje Crne Gore jednom sedmično, a po potrebi i češće. Listu možete konsultovati na sljedećem linku: https://www.ijzcg.me/me/novosti/covid-19-popustanje-mjera-u-medunarodnom-saobracaju;

2) crnogorskim državljanima, kao i strancima sa stalnim ili privremenim boravkom u Crnoj Gori koji ulaze u Crnu Goru iz država u kojima je stopa aktivnih slučajeva oboljelih od COVID-19 veća od 25 na 100.000 stanovnika određuje se mjera stavljanja u samoizolaciju ili karantin u trajanju od 14 dana.

Samoizolacija podrazumijeva boravak u porodičnom smještaju ili drugom objektu, uz praćenje zdravstvenog stanja ovog lica, kao i svih članova njegovog zajedničkog porodičnog domaćinstva od strane nadležne epidemiološke službe, u skladu sa rješenjem sanitarne inspekcije;

3) obustava prevoza putnika u međunarodnom željezničkom i drumskom saobraćaju, osim drumskog tranzitnog prevoza i prevoza putnika iz i preko teritorija država iz tačke 1;

4) dozvoljava se međunarodni vazdušni saobraćaj iz država iz tačke 1;

5) dozvoljava se međunarodni pomorski saobraćaj iz država iz tačke 1, u skladu sa pravilima organa državne uprave nadležnog za poslove saobraćaja;

6) promet roba za potrebe Crne Gore kao i tranzit robe ostaje nesmetan, uz posebne mjere zdravstvenog nadzora, u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

Licima kod kojih je PCR testiranjem na SARS-CoV-2 dobijen negativan rezultat testa na novi koronavirus, mjera samoizolacije i karantina se ukida, nakon 14 dana.

Obavezna institucionalna izolacija za lica koja su boravila u karantinu ili samoizolaciji i čiji su rezultati testa na novi koronavirus pozitivni, a moraju se izolovati od zdravih lica, a ne može im se obezbijediti samoizolacija u porodičnom smještaju; lica koja su bila na bolničkom liječenju, oporavljena su i nemaju simptome bolesti, ali još nemaju dva uzastopna negativna rezultata iz uzoraka uzetih u razmaku od 24 časa; kao i za lica koja su doputovala iz inostranstva i prilikom smještanja u karantin rezultati testa na novi koronavirus su im bili pozitivni.

Institucionalna izolacija podrazumijeva smještaj u objekat namijenjen za samoizolaciju i boravak lica koja imaju pozitivan rezultat testa na novi koronavirus i nemaju simptome bolesti, ne zahtijevaju medicinski tretman, ali moraju biti pod nadzorom zdravstvenih radnika, na osnovu rješenja sanitarne inspekcije;

Danom početka primjene ove naredbe prestaju da važe:

– Naredba o zabrani putovanja putnika iz Crne Gore avio saobraćajem na sjever Republike Italije u Milano i Bolonju kao i ulazak putnika iz tih destinacija u Crnu Goru Broj: 8-501/20-129/75 od 28. februara 2020. godine (“Službeni list CG”, broj 14/20),

– Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprečavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja novog koronavirusa (“Službeni list CG”, br. 25/20 i 31/20),

– tač. I, II, III i VI Naredbe o sprovođenju mjera za sprečavanje infekcije izazvane novim koronavirusom Broj: 8-501/20-129/139 i Br: 8-501/20-129 od 11. marta 2020. godine (“Službeni list CG”, broj 14/20),

– tač. 8 i 9 stava 1 člana 1 Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa (“Službeni list CG”, br. 14/20, 15/20, 17/20, 28/20, 34/20, 36/20, 39/20 i 41/20).

Datum objave: 01. jun 2020.