15 oktobar – Uredba Predsjednika Vlade od 13. oktobra 2020.godine – Ulazak u Italiju

Nova Uredba Predsjednika Vlade Italije (DPCM) donesena je 13. oktobra 2020. i na snazi je ​​od 14. oktobra do 13. novembra 2020. godine. Ovom uredbom dijelom se dijelom potvrđuju, a dijelom mijenjaju propisi o putovanjima u i iz inostranstva, koji su već sadržani u prethodnoj UPV-u (od 7. septembra) i uredbama koje je donio ministar zdravlja (UPV 13. oktobra).

Shodno Uredbi od 13. oktobra, Crna Gora ostaje na listi F, koja uključuje zemlje sa visokim epidemiološkim rizikom.

Za one koji dolaze iz zemalja sa spiska F ili za one koji su tamo boravili / tranzitirali u prethodnih 14 dana, zabrana ulaska i tranzita kroz Italiju ostaje na snazi, uz sljedeće vrlo ograničene izuzetke:

a) Džavljani EU (uključujući italijanske državljane), država potpisnica Šengenskog sporazuma, Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, Andore, San Marina, Kneževine Monako, Vatikana i članovi njihovih porodica, koji imaju prijavljen stalni boravak (residenza) u Italiji do 16. jula 2020. godine, uz obavezu da prevozniku, prilikom ukrcaja, i svim imenovanim za vršenje kontrola pokažu potvrdu da je obavio molekularni ili antigenski test (putem nazofaringealnog brisa), u roku od 72 sata prije ulaska u Italiju, sa negativnim rezultatom;

b) državljani trećih zemalja koji imaju stalni boravak (rezidenza) u Italiji (prema Direktivi 2004/38 / EC), kao i državljani trećih zemalja koji pravo boravka imaju na osnovu drugih odredbi evropskog ili italijanskog zakonodavstva, koji imaju prijavljen stalni boravak u Italiji do 16. jula 2020. godine, uz obavezu da prevozniku prilikom ukrcaja i svim imenovanim za vršenje kontrola pokažu potvrdu da je obavio molekularni ili antigenski test (putem nazofaringealnog brisa), u roku od 72 sata prije ulaska u Italiju, sa negativnim rezultatom;

c) posade i putničko osoblje prevoznih sredstava u drumskom saobraćaju;

d) službenici Evropske unije ili međunarodnih organizacija, diplomate, administrativno i tehničko osoblje diplomatskih misija, konzularni službenici , vojno i policijsko osoblje, italijansko ili strano u vršenju svojih funkcija.

Po povratku u Italiju iz ovih zemalja, osim izuzetka iz tačke c), obavezna je: kućna izolacija i zdravstveni nadzor u periodu od 14 dana, kao i popunjena lična izjava u kojoj mora biti naveden razlog putovanja. Do krajnjeg odredišta u Italiji može se doći samo privatnim vozilom (zabranjeno korišćeno javnog saobraćaja). Aerodromski tranzit je dozvoljen, bez napuštanja za to namjenjenih zona aerodroma.

U svakom slučaju, turističko putovanje u i iz Italije iz i u zemlje sa liste F, nije dozvoljeno.

Upitnik je dostupan na sljedećem linku za one koji odlaze u inostranstvo ili se moraju vratiti u Italiju, na osnovu zakona koji su na snazi. Upitnik je isključivo informativnog karaktera, nema pravnu snagu i dobijeni rezultat ne garantuje ulazak u Italiju ili zemlju zadnjeg odredišta.

Uredba PV od 13. oktobra predviđa da se ograničenja mogu odnositi na određena ili posebna područja nacionalne teritorije u odnosu na teritorije sa koje su krenuli / tranzitirali.

Stoga bi pojedine regije mogle nametnuti onima koji dolaze iz nekih stranih država ili teritorija, da se pridržavaju određenih uslova. Pred polazak u Italiju, preporučuje se da se provjere sve dodatne odredbe vezane za finalno odredište, kontaktirajući direktno ove organe lokalne vlasti ili posjetom njihovih web stranica.

Na kraju, treba napomenuti da je ulazak u Italiju u svakom konkretnom slučaju podložan procjeni službenika granične kontrole (Ministarstvo unutrašnjih poslova).

U slučaju nedoumica, preporučuje se kontaktiranje granične policije, prefekture ili nadležne zdravstvene ustanove za to područje (ili odgovarajuće ambasade u Italiji, za strane državljane).

Izvor: Ambasada Italije u Podgorici, Ministartsvo Inostranih Poslova Republike Italije