29. jul Naredba MZ, olakšanje mjera za ulazak iz CG u IT

Italijanski ministar zdravlja potpisao je 29. jula naredbu kojom su ažurirani uslovi za ulazak na teritoriju Italije u kontekstu nacionalnih epidemioloških mjera za sprečavanje širenja Sars-Cov-2 virusa.

Prema ovoj naredbi licima koja su tokom 14 dana uoči ulaska u Italiju boravila na teritoriji Crne Gore dozvoljen je ulazak u Italiju pod sljedećim uslovima:

1. Lice je dužno da prevozniku prilikom ukrcavanja, kao i svim licima ovlašćenim za vršenje kontrole da na uvid Formular za lociranje putnika – FLP (Passenger Locator Form) u digitalnom formatu na svom mobilnom telefonu ili odštampan. Navedeni formular neophodno je popuniti onlajn (pristup na adresi: https://app.euplf.eu/#/ ) prije ukrcavanja u prevozno sredstvo ili prije putovanja ukoliko se putuje ličnim prevoznim sredstvom. Za popunjavanje formulara neophodno je unijeti informacije o prevoznom sredstvu i putovanju, lične podatke, kontakt podatke, informacije o adresi prebivališta, o prethodnom smještaju, privremenoj adresi, saputnicima, kao i o kontakt osobama za hitne slučajeve;

2. Lice mora dati na uvid, prevozniku prilikom ukrcavanja i ovlašćenima da vrše kontrole, dokaz da se je podvrglo u 72 sata prije ulaska u Italiju molekularnom ili antigenskom testu urađenom posredstvom brisa čiji je rezultat negativan. Djeca mlađa od 6 godina izuzeta su od obaveze podvrgavanja molekularnom ili antigenskom testu;

3. Lice se mora podvrgnuti samoizolaciji u trajanju od 5 dana na adresi navedenoj u Formularu za lociranje putnika, kao i molekularnom ili antigenskom testu urađenom posredstvom brisa na kraju perioda samoizolacije.

Pod uslovom da se ne pojave simptomi Kovid19 i uz obavezu davanja na uvid Formulara za lociranje putnika, uslovi za ulazak se ne primjenjuju za personal i posadu prevoznika, putujući personal.

Ova naredba stupa na snagu 31. jula i važi do 30. avgusta 2021.

Pod uslovom da se ne pojave simptomi Kovid19 i uz obavezu davanja na uvid Formulara za lociranje putnika i podvrgavanja molekularnom i antigenskom testu, zdravstveni nadzor i samoizolacija nijesu obavezni za ulaske iz razloga posla koji su regulisani specijalnim bezbjednosnim protokolima odobrenim od strane nadležnog zdravstvenog organa, za neodložne ulaske odobrene od Ministarstva zdravlja; za lica koja imaju prebivalište u jednoj od država članica Evropske unije ili država i teritorija navedenih u listama A, B, C i D, iz dokazanih poslovnih razloga, za zdravstveni personal koji ulazi u Italiju radi obavljanja zdravstvenih profesionalnih aktivnosti, uključujući i privremeno obavljanje tih poslova, za zaposlene u preduzećima i subjektima koji imaju pravno ili sekundarno sjedište u Italiji u slučaju putovanja u inostranstvo zbog dokazanih poslovnih potreba na period ne duži od 120 sati, za funkcionere i službenike EU i međunarodnih organizacija, za diplomate, za administrativno-tehnički personal diplomatskih misija, za funkcionere i zaposlene u konzulatima, za vojni personal uključujući i lica u povretku iz međunarodnih misija, za službenike policije, za ulaske zbog učešća u sportskim takmičenjima od nacionalnog interesa.

Navedene obaveze, s izuzetkom Formulara za lociranje putnika, ne važe za putnike koji ličnim prevoznim sredstvom tranzitiraju preko teritorije Italije u periodu ne dužem od 36 sati, uz obavezu da po isteku tog roka odmah napuste Italiju ili da započnu period samoizolacije od 5 dana na adresi navedemoj u FLP-u, te da se po isteku tog perioda podvrgnu molekularnom ili antigenskom testu urađenom posredstvom brisa. Isto važi i za lica koja ulaze u Italiju na period ne duži od 120 sati iz dokazanih radnih, zdravstvenih, ili razloga apsolutne hitnosti uz obavezu napuštanja Italije odmah po isteku tog roka ili otpočinjanja perioda samoizolacije u trajanju od 5 dana na adresi naznačenoj u FLP-u, te podvrgavanja molekularnom ili antigenskom testu urađenom posredstvom brisa po isteku tog perioda.

Uslovi za ulazak u Italiju za lica koja su tokom 14 dana  uoči ulaska boravila u Crnoj Gori važe i za državljane i lica sa boravištem u Italiji. Ovo znači da, za razliku od dosadašnjih propisa, od 31. jula dozvoljeno putovanje iz Italije u Crnu Goru, i iz turističkih razloga, što po dosadašnjim mjerama nije bilo dozvoljeno.