18. maj- Mjere vezane za ulazak u Italiju iz CG

Na osnovu važećih pravila, Crna Gora ostaje na listi E.

Ulazak u Italiju iz Crne Gore dozvoljen je državljanima Italije / EU / Šengena i članovima njihovih porodica, kao i onim licima koja imaju zakonito regulisano prebivalište u Italiji kao i članovima njihovih porodica (Direktiva 2004/38 / EC). Ulazak je takođe dozvoljen ljudima koji imaju dokazanu i stabilnu emocionalnu vezu (čak i ako nijesu u vanbračnoj zajednici) sa državljanima Italije / EU / Šengena / ili sa licima koja imaju regulisan boravak na duže vrijeme u Italiji, koji treba da stignu na mjesto stanovanja/boravišta/prebivališta svog partnera (u Italiji).

Svim licima koja ne pripadaju gore pomenutim kategorijama, ulazak iz zemalja sa liste E dozvoljen je samo ukoliko imaju jasne razloge kao što su poslovni razlozi, školovanje ili studiranje, zdravstveni razlozi, hitni slučajevi, povratak u svoje mjesto boravišta, stanovanja ili prebivališta. Do konačnog odredišta u Italiji može se doći samo privatnim vozilom ili povezanim letom (bez napuštanja aerodromskih tranzitnih područja).

Ko ulazi u Italiju iz ovih zemalja mora da prijavi svoj ulazak Odjeljenje za prevenciju lokalnog doma zdravlja u Italiji, da popuni ličnu izjavu (od 24. maja zamjenjuje je “Passenger Locator Form”), da pokaže negativni nalaz PCR ili antigenskog testa (brzog testa) / koji je urađen najviše 72 sata prije ulaska u Italiju i da se podvrgne samoizolaciji i zdravstvenom nadzoru u trajanju od 10 dana, dolazeći na svoju krajnju destinaciju u Italiji isključivo svojim privatnim vozilom ili avio letom (bez napuštanja tranzitnih djelova aerodroma). Po završetku samoizolacije obavezno je uraditi novi PCR ili antigenski test. Postoje kategorije koje su izuzete od obaveze testiranja prije ulaska i od obaveze samoizolacije i testiranja po završetku samoizolacije.

* * *

Ukratko:

Za one koji spadaju u gore pomenute kategorije, potrebno je:

NEGATIVNI NALAZ PCR ILI ANTIGENSKOG TESTA KOJI NIJE STARIJI OD 72 SATA OD ULASKA + SAMOIZOLACIJA od 10 DANA + NOVI NEGATIVNI NALAZ PCR ILI ANTIGENSKOG TESTA

POSTOJE KATEGORIJE KOJE SU IZUZETE OD OBAVEZE SAMOIZOLACIJE I TESTA NAKON SAMOIZOLACIJE
(član 51, stav 7. Uredbe predsednika Saveta ministara (DPCM) od 2. marta 2021.) (pogledaj u nastavku teksta)

POSTOJE KATEGORIJE KOJE SU IZUZETE OD OBAVEZE TESTA KOJI NIJE STARIJI OD 72 SATA OD ULASKA U ITALIJU
(član 1, stav 2 Uredbe Ministarstva zdravlja od 16. Aprila 2021) (pogledaj u nastavku teksta)

* * *

IZUZECI OD OBAVEZE SAMOIZOLACIJE I TESTA NAKON SAMOIZOLACIJE
(član 51, stav 7. DCPM-a od 2. marta 2021. godine)

U slučaju da nemaju simptome virusa COVID-19 i da nijesu boravila ili tranzitirala u Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske ili Brazilu tokom 14 dana prije ulaska u Italiju, odredbe koje se tiču obaveze samoizolacije i zdravstvenog nadzora ne primjenjuju se na:

a) posade prevoznih sredstava;

b) putničkom osoblju;

c) ulaske u zemlju iz i prema državama i teritorijama koje se nalaze na spisku A prilog 20;

d) ulaske u zemlju zbog poslovnih razloga pod posebnim bezbjednosnim protokolima koje odobrava nadležna zdravstvena služba;

e) sva lica koja u Italiju ulaze na period kraći od 120 sati zbog potvrđenih radnih ili zdravstvenih razloga ili zbog apsolutno hitne potrebe, uz obavezu da po isteku ovog perioda napuste teritoriju Italije ili, ukoliko to ne učine, da započnu period samoizolacije i zdravstvenog nadzora, u skladu sa stavovima od 1 do 5;

f) ulaske zbog neodložnih razloga, uz prethodno odobrenje Ministarstva zdravlja i uz obavezu da se onome ko vrši transport prilikom ukrcavanja ili bilo kome ko vrši kontrolu, pokaže potvrda da je u prethodnih 48 sati (prije predviđenog ulaska na italijansku teritoriju), urađen PCR ili antigenski test i da je njegov rezultat bio negativan;

g) sva lica koja privatnim prevoznim sredstvom prolaze u tranzitu preko teritorije Italije u periodu kraćem od 36 sati, uz obavezu da po isteku ovog perioda napuste teritoriju Italije ili, ukoliko to ne učine, da započnu period samoizolacije i zdravstvenog nadzora, u skladu sa stavovima od 1 do 5;

h) državljane ili rezidente država i teritorija navedenih na listama A, B, C i D koja u Italiju ulaze zbog potvrđenih poslovnih razloga, osim ako u prethodnih 14 dana nijesu boravili ili tranzitirali u nekoj od država ili teritorija koje se nalaze na listi C;

i) zdravstveno osoblje koje ulazi u Italiju radi obavljanja profesionalnih poslova iz oblasti zdravstva, uključujući i privremeno angažovanje iz čl.13 Uredbe sa zakonskim važenjem od 17. marta 2020. br. 18, koji je izmenjen i dopunjen Zakonom br. 27 od 24. aprila 2020. godine;

l) pogranične radnike za ulaske na nacionalnu teritoriju i izlaske iz nje zbog dokazanih poslovnih razloga i naknadnog povratka na svoje mjesto prebivališta, boravka ili stanovanja;

m) zaposlene firmi i ustanova sa sjedištem ili poslovnicom u Italiji u slučaju putovanja u inostranstvo zbog dokazanih poslovnih razloga u trajanju od najviše 120 sati;

n) na funkcionere i službenike bilo kojeg zvanja pri EU ili međunarodnim organizacijama, na diplomatske predstavnike, na administrativno i tehničko osoblje diplomatskih misija, na predstavnike državne Vojske i Policije u vršenju njihovih dužnosti, uključujući i one koji se vraćaju iz misija u inostranstvu, na osoblje Policije, na osoblje; Informacionog sistema za bezbjednost Republike i na pripadnike Vatrogasne brigade koji obavljaju svoje dužnosti;

o) na učenike i studente u slučaju pohađanja nastave u drugoj državi u odnosu na državu u kojoj imaju mjesto prebivališta, boravka ili stanovanja, a u koju se vraćaju svakodnevno ili najmanje jednom nedeljno.

p) osobe koje putuju na letovima “Covid-tested”, u skladu sa naredbom Ministarstva zdravlja od 23. novembra 2020. i kasnijim izmjenama i dopunama.

q) Ulaske zbog nacionalnih sportskih takmičenja u skladu sa odredbama člana 49, stav 5.

Za ove kategorije ostaje obaveza PCR ili antigenskog testa čiji nalaz nije stariji od 72 sata od ulaska na italijansku teritoriju.

OD 19. APRILA 2021.


IZUZECI OD OBAVEZE TESTIRANJA 72 SATA PRIJE ULASKA U ITALIJU
(član 1, stav 2 Uredbe Ministarstva zdravlja Italije od 16.aprila 2021.)

U slučaju da se ne pojave simptomi virusa COVID-19, (ukoliko se oni pojave obavezno ih je prijaviti), obaveza PCR ili antigenskg testa se ne primjenjuje na:

a) posade prevoznih sredstava;

b) putničkom osoblju;

c) ulaske u zemlju iz i prema državama i teritorijama koje se nalaze na spisku A prilog 20;

d) sva lica koja u Italiju ulaze na period kraći od 120 sati zbog potvrđenih radnih ili zdravstvenih razloga ili zbog apsolutno hitne potrebe, uz obavezu da po isteku ovog perioda napuste teritoriju Italije ili, ukoliko to ne učine, da započnu period samoizolacije i zdravstvenog nadzora, u skladu sa stavovima od 1 do 5;

e) sva lica koja privatnim prevoznim sredstvom prolaze u tranzitu preko teritorije Italije u periodu kraćem od 36 sati, uz obavezu da po isteku ovog perioda napuste teritoriju Italije ili, ukoliko to ne učine, da započnu period samoizolacije i zdravstvenog nadzora, u skladu sa stavovima od 1 do 5;

f) pogranične radnike za ulaske na nacionalnu teritoriju i izlaske iz nje zbog dokazanih poslovnih razloga i naknadnog povratka na svoje mjesto prebivališta, boravka ili stanovanja;

g) zaposlene firmi i ustanova sa sjedištem ili poslovnicom u Italiji u slučaju putovanja u inostranstvo zbog dokazanih poslovnih razloga u trajanju od najviše 120 sati;

h)  službenici i osoblje, kako god bili imenovani, Evropske unije ili međunarodnih organizacija, diplomatsko osoblje, administrativno i tehničko osoblje diplomatskih misija, konzularni službenici i zaposleni, vojno osoblje, uključujući i one koji se vraćaju iz međunarodnih misija i policijskih snaga, osoblje Informacionog sistema za bezbjednost Republike Italije i vatrogasne jedinice u vršenju svojih funkcija;

i) na učenike i studente u slučaju pohađanja nastave u drugoj državi u odnosu na državu u kojoj imaju mjesto prebivališta, boravka ili stanovanja, a u koju se vraćaju svakodnevno ili najmanje jednom nedeljno.

Za ove kategorije, koje su izuzete od obaveze testa prije ulaska na italijansku teritoriju, ne važi ni obaveza samoizolacije i testa po završenoj samoizolaciji.

ULAZAK U ITALIJU IZ SVIH ZEMALJA RADI UČESTVOVANJA NA SPORTSKIM TAKMIČENJA

Za učešće na sportskim takmičenjima od nacionalnog značaja, sportistima, tehničkom osoblju, sudijama i komesarima takmičenja, predstavnicima stranih medija i pratećim licima dozvoljen je ulazak u Italiju pod sledećim uslovima:

a) izjava o zemljama u kojima se boravilo ili tranzitiralo 14 dana pre ulaska u Italiju;

b) prezentovanje prevozniku prilikom ukrcavanja i svima onima koji vrše kontrolu, potvrde da je u roku od 48 sati pre ulaska na teritoriju Italije osoba podvrgnuta PCR ili antigenskom testu čiji je rezultat negativan;

c) sprovođenje sportskog takmičenja u skladu sa posebnim protokolom koji je usvojila sportska organizacija koja organizuje događaj.

U slučaju pojave simptoma KOVID-19, ostaje obaveza za svako lice da odmah prijavi takvu situaciju nadležnom zdravstvenom organu i da se podvrgne izolaciji, do daljih odluka nadležnog zdravstvenog organa.

* * * 

IDI NA INFORMATIVNI UPITNIK

POGLEDAJ:

– LIČNA IZJAVA U SLUČAJU ULASKA U ITALIJU IZ INOSTRANSTVA: MODEL (na engleskom)

– ANTI-KOVID PRAVILA ZA ULAZAK IZ INOSTRANSTVA: PRILOG ZA LIČNU IZJAVU (na engleskom)

MERE NA TERITORIJI ITALIJE –Pogledaj pravila (na italijanskom)

SAMO NA ITALIJANSKOM – Pogledaj FAQ Vlade o kretanju u Italiji 

SAMO NA ITALIJANSKOM – Posjeti sajt Viaggiare Sicuri za informacije u povratku u zemlju >>

ODLUKA MIN.ZDRAVLJA 14. MAJ 2021. (na italijanskom)