19. april – Nove mjere za ulazak u Italiju

Na osnovu važećih pravila, Crna Gora ostaje na listi E.

Ulazak u Italiju iz Crne Gore dozvoljen je državljanima Italije / EU / Šengena i članovima njihovih porodica, kao i onim licima koja imaju zakonito regulisano prebivalište u Italiji, kao i članovima njihovih porodica (Direktiva 2004/38 / EC). Ulazak je takođe dozvoljen licima koji imaju dokazanu i stabilnu emocionalnu vezu (čak i ako nijesu u vanbračnoj zajednici) sa državljanima Italije / EU / Šengena / ili sa licima koja imaju regulisan boravak na duže vrijeme u Italiji, koji treba da stignu na mjesto stanovanja/boravišta/prebivališta svog partnera (u Italiji).

Svim licima koja ne pripadaju gore pomenutim kategorijama, ulazak iz zemalja sa liste E dozvoljen je samo ukoliko imaju jasne razloge kao što su poslovni razlozi, školovanje ili studiranje, zdravstveni razlozi, hitni slučajevi, povratak u svoje mjesto prebivališta, boravišta ili stanovanja. Do konačnog odredišta u Italiji može se doći samo privatnim vozilom ili povezanim letom (bez napuštanja aerodromskih tranzitnih zona).

Novom Uredbom Ministarstva zdravlja od 16. aprila, ko ulazi u Italiju iz ovih zemalja u obavezi je da prijavi svoj ulazak Odjeljenju za prevenciju lokalnog doma zdravlja u Italiji, da popuni ličnu izjavu, da pokaže negativni nalaz PCR ili antigenskog testa koji je urađen najviše 48 sati prije ulaska u Italiju i da se podvrgne samoizolaciji i zdravstvenom nadzoru u trajanju od 10 dana, dolazeći na svoju krajnju destinaciju u Italiji isključivo svojim privatnim vozilom ili avio letom (bez napuštanja tranzitnih dijelova aerodroma). Po završetku samoizolacije obavezno je ponoviti PCR ili antigenski test.

Postoje kategorije koje su izuzete od obaveze testiranja prije ulaska i obaveze samoizolacije i testiranja po završetku samoizolacije i kategorije koje su izutete samo od obaveze samoizolacije i testa nakon nje.

IZUZECI OD OBAVEZE TESTIRANJA 48 SATI PRIJE ULASKA U ITALIJU I OD OBAVEZE SAMOIZOLACIJE I TESTA NAKON SAMOIZOLACIJE
(član 1, stav 2 Uredbe Ministarstva zdravlja Italije od 16.aprila 2021.)

U slučaju da se ne pojave simptomi virusa COVID-19, (ukoliko se oni pojave obavezno ih je prijaviti), obaveza PCR ili antigenskg testa se ne primenjuje na:

a) posade prevoznih sredstava;

b) putničkom osoblju;

c) ulaske u zemlju iz i prema državama i teritorijama koje se nalaze na spisku A prilog 20;

d) sva lica koja u Italiju ulaze na period kraći od 120 sati zbog potvrđenih radnih ili zdravstvenih razloga ili zbog apsolutno hitne potrebe, uz obavezu da po isteku ovog perioda napuste teritoriju Italije ili, ukoliko to ne učine, da započnu period samoizolacije i zdravstvenog nadzora, u skladu sa stavovima od 1 do 5;

e) sva lica koja privatnim prevoznim sredstvom prolaze u tranzitu preko teritorije Italije u periodu kraćem od 36 sati, uz obavezu da po isteku ovog perioda napuste teritoriju Italije ili, ukoliko to ne učine, da započnu period samoizolacije i zdravstvenog nadzora, u skladu sa stavovima od 1 do 5;

f) pogranične radnike za ulaske na nacionalnu teritoriju i izlaske iz nje zbog dokazanih poslovnih razloga i naknadnog povratka na svoje mesto prebivališta, boravka ili stanovanja;

g) zaposlene firmi i ustanova sa sjedištem ili poslovnicom u Italiji u slučaju putovanja u inostranstvo zbog dokazanih poslovnih razloga u trajanju od najviše 120 sati;

h) na učenike i studente u slučaju pohađanja nastave u drugoj državi u odnosu na državu u kojoj imaju mjesto prebivališta, boravka ili stanovanja, a u koju se vraćaju svakodnevno ili najmanje jednom nedjeljno.

IZUZECI OD OBAVEZE SAMOIZOLACIJE I TESTA NAKON SAMOIZOLACIJE

U slučaju da nemaju simptome virusa COVID-19 i da nisu boravila ili tranzitirala u Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Severne Irske ili Brazilu tokom 14 dana pre ulaska u Italiju, odredbe koje se tiču obaveze samoizolacije i zdravstvenog nadzora ne primjenjuju se na:

a) ulaske u zemlju zbog poslovnih razloga pod posebnim bezbjednosnim protokolima koje odobrava nadležna zdravstvena služba;

b) ulaske zbog neodložnih razloga, uz prethodno odobrenje Ministarstva zdravlja i uz obavezu da se onome ko vrši transport prilikom ukrcavanja ili bilo kome ko vrši kontrolu, pokaže potvrda da je u prethodnih 48 sati (pijre predviđenog ulaska na italijansku teritoriju), urađen PCR ili antigenski test i da je njegov rezultat bio negativan;

c) državljane ili rezidente država i teritorija navedenih na listama A, B, C i D koja u Italiju ulaze zbog potvrđenih poslovnih razloga, osim ako u prethodnih 14 dana nijesu boravili ili tranzitirali u nekoj od država ili teritorija koje se nalaze na listi C;

d) zdravstveno osoblje koje ulazi u Italiju radi obavljanja profesionalnih poslova iz oblasti zdravstva, uključujući i privremeno angažovanje iz čl.13 Uredbe sa zakonskim važenjem od 17. marta 2020. br. 18, koji je izmijenjen i dopunjen Zakonom br. 27 od 24. aprila 2020. godine;

e) na funkcionere i službenike bilo kojeg zvanja pri EU ili međunarodnim organizacijama, na diplomatske predstavnike, na administrativno i tehničko osoblje diplomatskih misija, na predstavnike državne Vojske i Policije u vršenju njihovih dužnosti, uključujući i one koji se vraćaju iz misija u inostranstvu, na osoblje Policije, na osoblje; Informacionog sistema za bezbjednost Republike i na pripadnike Vatrogasne brigade koji obavljaju svoje dužnosti;

f) osobe koje putuju na letovima “Covid-tested”, u skladu sa naredbom Ministarstva zdravlja od 23. novembra 2020. i kasnijim izmjenama i dopunama.

g) ulaske zbog nacionalnih sportskih takmičenja u skladu sa odredbama člana 49, stav 5.

Za ove kategorije ostaje obaveza PCR ili antigenskog testa prije ulaska na italijansku teritoriju.

NB Dosadašnja lična izjava u pisanoj formi, nakon posebnog akta Ministarstva zdravlja, biće zamijenjena digitalnim obrascem za lokalizaciju putnika. Do tada još uvijek važi obaveza popunjavanja obrasca lične izjave.