Mjere vezane za povratak crnogorskih građana iz inostranstva

Iz Vlade Crne Gore, vezano za povratak zainteresovanih državljana saopšteno je:

Svako ko želi da se iz inostranstva vrati u Crnu Goru, dobrodošao je kući, i Vlada će učiniti sve da mu povratak obezbijedi – saopštio je premijer Duško Marković nakon sastanka sa ministrima vanjskih i unutrašnjih poslova, saobraćaja i pomorstva, i predstavnicima institucija koje će imati konkretna zaduženja po ovom pitanju.

Predsjednik Vlade naložio je formiranje posebnog operativnog štaba čiji zadatak je da sačini odgovarajuće evidencije naših građana u inostranstvu, izvrši neophodne provjere, i predloži mjere koje imaju za cilj konkretizaciju aktivnosti. Posebno je naglašeno da će svako ko na ovaj način stigne u Crnu Goru biti podvrgnut strogom zdravstveno-sanitarnom režimu u trajanju od najmanje dvije sedmice, a da će karantinski prostor za te namjene biti određen na prvoj narednoj sjednici Vlade.

OPŠIRNIJE: http://www.gov.me/vijesti/222934/Crna-Gora-ce-pruziti-podrsku-svojim-gradanima-ma-gdje-se-nalazili.html