VANREDNO STANJE ZBOG COVID-19: NOVE MJERE ZA ULAZAK U ITALIJU

– Ko god ulazi u Italiju linijskim prevozom, avio, pomorskim, željezničkim ili drumskim, obavezan je da uruči prevozniku prilikom ukrcavanja izjavu koja, na jasan i detaljan način, navodi razloge putovanja, punu adresu stanovanja ili boravišta u Italiji gdje će provesti period zdravstvenog nadzora i samoizolacije, privatno ili lično prevozno sredstvo koje će se koristiti da bi se do te adrese došlo, i broj telefona, moguće i mobilnog, na koji će se dobijati obavještenja tokom cijelog perioda trajanja zdravstvenog nadzora i samoizolacije (formular izjave možete preuzeti ovdje; VAŽNO: formular se popunjava na italijanskom jeziku, prevod na crnogorski jezik služi isključivo kao smjernica za popunjavanje formulara na italijanskom jeziku);

– Pored toga, pomenuta lica moraće se odmah javiti Odsjeku za prevenciju Zdravstvene službe nadležne za područje njihovog boravka, moraće da se podvrgnu zdravstvenom nadzoru i samoizolaciji na period od četrnaest dana u stanu ili boravištu prethodno naznačenom prevozniku prilikom ukrcavanja;

– Ko god uđe u Italiju ličnim ili privatnim prevoznim sredstvom, čak i ako je asimptomatičan, u obavezi je da o svom prisustvu odmah obavijesti Odsjek za prevenciju Zdravstvene službe nadležne za područje njegovog boravka i moraće da poštuje mjeru samoizolacije u periodu od četrnaest dana u prethodno naznačenom stanu ili boravištu;

– Bilo ko ko, došavši u Italiju, nema mjesto gdje bi proveo period karantina, ili nije u mogućnosti da do njega dođe, moraće da provede period izolacije u mjestu koje odredi Civilna zaštita o trošku zainteresovanog lica;

Ostaje nepromijenjen način ulaska iz dokazanih radnih razloga do 72 sata (shodno članu 1, stav 2, Uredbe od 17. marta 2020) uz obavezu karantina po isteku ovog perioda, koji se može produžiti za dodatnih 48 sati pod uslovom da je to apsolutno neophodno.

Iz ovih pravila isključeni su: prekogranični radnici, zdravstveno osoblje, osoblje za transport putnika i robe.

Gorenavedene odredbe na snazi su od 28. marta 2020. i primjenjuju se i u odnosu na već započeta i putovanja koja su u toku u trenutku stupanja na snagu ove Naredbe.

Objavljeno 30. marta 2020.