Uredba MZ vezano za ulazak crnogorskih rezidenata na teritoriju Italije

Italijansko MZ donijelo je Uredbu o ulasku italijanskih i stranih rezidenata na teritoriju njihove države. Pored Uredbe, definisan je i novi obrazac koji je neophodno popuniti prije ulaska na teritoriju Italije. Oba dokumenta sa razjašnjenjima, dostupna su na više jezika, na sajtu MVP:

https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/

Uredbom su obuhvaćeni rezidenti u državama EU, kao i: Island, Lihtenštajn, Norveška, Švajcarska, UK i S. Irska, Andora, Monako, San Marino i Vatikan, kojima je dozvoljen ulazak i boravak na teritoriji R. Italije bez ograničenja.  Nova pravila kao posebnu grupu tretiraju države za koje je EU dala preporuku: Alžir, Australija, Kanada, Gruzija, Japan, Crna Gora, Maroko, Novi Zeland, Ruanda, Srbija, Koreja, Tajland, Tunis i Urugvaj, kojima je omogućen nesmetan ulazak u Italiju, uz obavezu samoizolacije.

Nova Uredba za grupu država izvan teritorije Šengena, kojoj pripada Crna Gora, predvidja, izmedju ostalog:

  • mogućnost slobodnog ulaska u Italiju, bez obaveze navodjenja razloga boravka  (ranije je bilo moguće ući u Italiju iz tri razloga: posao, zdravlje ili posebna hitna situacija);
  • obavezu samoizolacije, u trajanju od 14 dana, po dolasku u Italiju, što podrazumijeva kretanje od mjesta ulaska do mjesta predvidjenog za samoizolaciju bez zaustavljanja i korišćenja sredstava javnog prevoza (voz, autobus i sl.);
  • obavezu popunjavanja posebnog modula koji, pored ostalih podataka, sadrži i izjavu, pod krivičnom odgovornošću, o mjestu boravka tokom samoizolacije, kao i kontaktima putem kojih će osoba biti dostupna zdravstvenih institucijama narednih 14 dana;
  • mogućnost da se u izuzetnim slučajevima, koji uključuju: posebne poslovne, zdravstvene ili razloge apsolutne hitnosti i nužde, udje na teritoriju Italije na ne duže od 120 sati, uz pružanje dokaza o poslovnom, zdravstvenom ili drugom razlogu apsolutne hitnosti;
  • mogućnost tranzita ne dužeg od 36 sati preko teritorije Italije –kretanje u okviru aerodromskog prostora izmedju dva leta, bez mogućnosti izlaska sa aerodroma; drumski tranzit; ukrcaj i iskrcaj sa kruzera i brodova, uz najavu DKP svoje države u Italiji;
  • Uredba takodje predvidja neke izuzetke od obaveze samoizolacije, i to kada se radi o: personalu prevoznih kompanija;  ulasku iz dokazanih poslovnih razloga rezidentima u zemljama EU i Šengen zone; zdravstvenim radnicima koji su na zadatku; zapošljenima u pograničnim područjima koji svakodnevno prelaze granicu radi odlaska/povratka sa posla; zapošljenima u firmama koji imaju sjedište ili predstavništvo u Italiji i koji ulaze u zemlju nakon boravka u inostranstvu ne dužeg od 120 sati; putovanjima iz i ka San Marinu i Vatikanu; diplomatama i personalu ambasada, konzulata i međunarodnih organizacija; vojnim licima koji službeno putuju;

Pravila za ulazak rezidenata u nekoj od zemalja posebne grupe (medju kojima i CG) biće revidirana svakih 15 dana, u odnosu na epidemiološku situaciju.


Link na obrazac u originalu

Link na radni prevod obrasca na engleski jezik