Upis u Matični Registar Rođenih i Registar Državljana Crne Gore

Upis u Matični registar rođenih i Registar državljana Crne Gore djeteta rođenog u drugoj državi čiji su roditelji crnogorski državljani vrši se na lični zahtjev roditelja, podnesen u Ambasadi, po prethodno zakazanom terminu putem imejla: italy@mfa.gov.me, ili pozivom na broj telefona +39 06 888 577 45 (tokom radnog vremena broj je dostupan i na aplikaciji WhatsApp). Obrazac zahtjeva možete preuzeti ovdje

Dokumenta potrebna za upis u Matični registar rođenih i Registar državljana Crne Gore djeteta rođenog u drugoj državi čija su oba roditelja crnogorski državljani:

 • Obrazac zahtjeva za upis u Matični registar rođenih i Registar državljana, ispunjen i potpisan od roditelja – obrazac treba da bude potpisan u Ambasadi (dijete starije od 14 godina treba, takođe, da potpiše obrazac u za to predviđenom polju)
 • Izvod iz Matičnog registra rođenih djeteta, na međunarodnom (višejezičnom) obrascu 
 • Važeći pasoši oba roditelja
 • Izvod iz Matičnog registra vjenčanih roditelja ili, ukoliko roditelji nijesu u braku, izjava o priznavanju očinstva

Zahtjev podnose oba roditelja, ili jedan od roditelja.

Dokumenta potrebna za upis u Matični registar rođenih i Registar državljana Crne Gore djeteta rođenog u drugoj državi čiji je jedan roditelj crnogorski državljanin

 • Obrazac zahtjeva za upis u Matični registar rođenih i Registar državljana, ispunjen i potpisan od roditelja koji je crnogorski državljanin – obrazac treba da bude potpisan u Ambasadi (dijete starije od 14 godina treba, takođe, da potpiše obrazac u za to predviđenom polju)
 • Izvod iz Matičnog registra rođenih djeteta, na međunarodnom (višejezičnom) obrascu 
 • Važeći pasoš roditelja koji je crnogorski državljanin
 • Kopija pasoša drugog roditelja
 • Izjava drugog roditelja ovjerena od strane diplomatsko-konzularnog predstavništva njegove zemlje u Italiji, kojom daje saglasnost za upis svog djeteta u Matični registar rođenih i Registar državljana Crne Gore 
 • Potvrda izdata od strane diplomatsko-konzularnog predstavništva države drugog roditelja u Italiji kojom se potvrđuje da dijete nije upisano u Registar državljana države drugog roditelja, odnosno da drugi roditelj nije podnio zahtjev za upis djetata u Matični registar rođenih i Registar državljana svoje države.
 • Izvod iz matičnog registra vjenčanih roditelja ili, ukoliko roditelji nijesu u braku, izjava o priznavanju očinstva

Zahtjev podnosi roditelj koji je crnogorski državljanin.

Cijena konzularne usluge je 30,00 eura.