Nulla osta za sklapanje braka

Za sklapanje braka u Italiji Ambasada izdaje crnogorskim državljanima dokument Nulla Osta, kojim se potvrđuje da ne postoje zakonske prepreke za sklapanje braka.

Ukoliko su oba buduća supružnika crnogorski državljani, Nulla Osta se izdaje za oba lica. Ukoliko je samo jedno od budućih supružnika crnogorski državljanin, Nulla Osta se izdaje samo za to lice.

Za izdavanje Nulla Oste potrebno je da crnogorski državljanin lično podnese zahtjev, po prethodno zakazanom terminu putem imejla, italy@mfa.gov.me, ili pozivom na broj telefona +39 06 888 577 45. Obrazac zahtjeva možete preuzeti ovdje.

Dokumenta potrebna za izdavanje Nulla Ostae:

1. Ispunjen i potpisan obrazac zahtjeva za izdavanje Nulla Ostae

2. Važeći crnogorski pasoš

3. Izvod iz matičnog registra rođenih na međunarodnom obrascu ne stariji od 6 mjeseci

4. Uvjerenje o slobodnom bračnom stanju izdato od Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore ne starije od 6 mjeseci

5. Ukoliko lice ima prebivalište u Crnoj Gori, uvjerenje o adresi prebivališta izdato od Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore ne stariji od 6 mjeseci

6. Kopija pasoša budućeg supružnika

Cijena konzularne takse je 20,00 eura.

Nakon izdavanja Nulla Ostae, dokument je potrebno ponijeti u Prefekturu radi legalizacije.