3. avgust 2020. godine – COVID 19: PRRODUŽENJE važenja propisa za ulazak u Italiju

Na osnovu nove Uredbe Ministarstva zdravlja, PRODUŽENE SU, bez promjena, prethodne uredbe koje se tiču ulaska u Italiju. Stoga upućujemo na objavu od 17. jula 2020. godine koja je objavljena kako na zvaničnom sajtu ambasade tako i na stranici Facebook, precizirajući da će se po novoj uredbi nastaviti primjena prethodnih propisa, „u očekivanju usvajanja Dekreta predsednika vlade, u skladu sa članom 2. tačka 1. Dekreta broj 19. od 2020. godine, i izmjenama po zakonu broj 35 od 22. maja 2020. godine, a u svakom slučaju ne duže od 10. dana nakon stupanja na snagu Dekreta broj 83. od 30. jula 2020. godine”.

Potvrđujemo da će objavljivanjem u Službenom listu Republike Italije broj 190. od 30. jula 2020. godine Dekret broj 83. stupiti na snagu, dana 30. jula 2020 godine.

Izvor: MVP Republike Italije i Ambasada Italije u Podgorici