Putni list

Izdavanje putnog lista:

Za izdavanje putnog lista potrebno je da državljanin Crne Gore, koji je ostao bez putne isprave, ili čijoj je putnoj ispravi istekao rok važenja, lično podnese zahtjev za izdavanje putnog lista u Ambasadi, po prethodno zakazanom terminu putem imejla: italy@mfa.gov.me, ili pozivom na broj telefona +39 06 888 577 45. Obrazac zahtjeva možete preuzeti ovdje.

Dokumenta potrebna za podnošenje zahtjeva za izdavanje putnog lista u slučaju krađe ili gubitka pasoša:

 1. Ispunjen i potpisan obrazac zahtjeva za izdavanje putnog lista
 2. crnogorska lična karta; ukoliko podnosilac nije u posjedu crnogorske lične karte, može da priloži drugi crnogorski ili italijanski identifikacioni dokument + uvjerenje o crnogorskom državljanstvu ne starije od 6 mjeseci
 3. Prijava o krađi ili gubitku pasoša podnesena nadležnom italijanskom organu (Policiji ili Karabinjerima)
 4. Dvije fotografije formata za pasoš

Dokumenta potrebna za podnošenje zahtjeva za izdavanje putnog lista u slučaju isteka roka važenja pasoša:

 1. Ispunjen i potpisan obrazac zahtjeva za izdavanje putnog lista
 2. Istekli crnogorski pasoš
 3. Dvije fotografije formata za pasoš

Dokumenta potrebna za podnošenje zahtjeva za izdavanje putnog lista za maloljetno lice:

 1. Ispunjen obrazac zahtjeva za izdavanje putnog lista i potpisan od strane oba roditelja
 2. Važeći pasoši za oba roditelja
 3. Ukoliko se posjeduje, istekli pasoš ili drugi identifikacioni dokument maloljetnog lica
 4. Izvod iz matične knjige rođenih na međunarodnom obrascu za maloljetno lice
 5. Dvije fotografije formata za pasoš za maloljetno lice

Na sastanku u Ambasadi moraju biti prisutna oba roditelja i maloljetno lice. Zahtjev može podnijeti i samo jedan roditelj, uz pisanu saglasnost drugog roditelja ovjerenu od nadležnog organa (notara, opštine…), koja, ukoliko je ovjerena od strane italijanskog organa, mora biti ovjerena i Apostilom. I u ovom slučaju potrebno je prisustvo maloljetnog lica na sastanku.

Cijena konzularne usluge je 30,00 eura.

Napomena: Za djecu rođenu u inostranstvu, prije podnošenja zahtjeva za izdavanje putnog lista neophodno je izvršiti upis u Matični registar rođenih i Registar državljana Crne Gore. Informacije o proceduri i dokumentima potrebnim za upis djeteta u Matični registar rođenih i Registar državljana Crne Gore možete naći ovdje.