10. januar- Nove mjere za suzbijanje epidemije u Crnoj Gori

Ovdje možete preuzeti nove mjere u Crnoj Gori u izvornoj verziji.

Obavezno pravilno nošenje maske i držanje fizičke distance na otvorenom i zatvorenom prostoru

– Pravilno nošenje zaštitne maske podrazumijeva nošenje maske tako da pokriva nos i usta. Fizička distanca podrazumijeva održavanje razmaka od najmanje dva metra među licima koja nisu članovi istog domaćinstva

Zabranjen izlazak iz objekta stanovanja od 21 do 5 časova narednog dana

Dozvoljen je izlazak iz objekta stanovanja u terminu od 21 5 časova narednog dana za svo vrijeme trajanja naredbe sledećim licima:

Lica koja obavljaju redovne radne zadatke i pružaju usluge od javnog interesa, a nezamjenjiv su uslov života i rada građana izuzeti su od ove mjere(zdravstvo, inspekcijski organi, policija, vojska, službe bezbjednosti, vatrogasne službe, komunalne službe, mediji – uključujući lica koja gostuju u medijskim emisijama i sl.). Potrebno je da ova lica posjeduju potvrdu koju izdaje poslodavac.

Učenicima koji se vraćaju iz škole, do objekta stanovanja, na osnovu potvrde koju izdaje vaspitno-obrazovna ustanova;

Licima zaduženim za njeguju drugih lica koja usljed bolesti, stanja ili posljedica povrede nijesu sposobna da samostalno obavljaju svakodnevne životne aktivnosti;

Ukoliko su lica u međusobnom srodstvu, potrebno je posjedovati potvrdu koju izdaje izabrani doktor za lice kome je potrebna njega i izvod iz odgovarajućeg matičnog registra građana. U koliko lica nijesu u međusobnom srodstvu potrebno je posjedovati Ugovor o njezi ili Ugovor o izdržavanju lica kojima je potreba njega. Na osnovu ovih dokumenata može se utvrditi međusobni pravni odnos.

Licima koja su zaposlena kod stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava;

Djeci sa poremećajima iz autističnog spektra i licima koja koriste invalidska kolica- Ova lica mogu biti van objekta stanovanja najviše 60 minuta uz pratnju jednog lica;

Lica koja imaju u svom domaćinstvu kućne ljubimce mogu ih izvoditi van objekta stanovanja najviše 60 minuta.

Obrazac potvrde, koju poslodavac izdaje zaposlenim licima za koje postoji potreba kretanja u nevedenom terminu zabrane, možete preuzeti OVDJE

Zabrana masovnih/socijalnih okupljanja

Zabranjeno je okupljanje stanovništva u zatvorenim i na otvorenim javnim mjestima.

Zabranjena su javna okupljanja, javne priredbe, sportski, politički, kulturno-umjetnički i privatni skupovi, svadbe, kao i druge manifestacije osim stručnih, naučnih, radnih i službenih aktivnosti, uz poštovanje propisanih mjera;

Izuzetak

Dozvoljeni su prijavljeni javni skupovi do 25 osoba, u trajanju ne dužem od 60 minuta. Obavezno je pridržavanje mjera fizičke distance od dva metra uz pravilno nošenje maski. Dozvoljeno je korišćenje megafona i transparenata, bez uzvikivanja.

Djelatnosti u oblasti kulture koje podrazumijevaju istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru (pozorišta, bioskopi, muzeji, galerije) dozvoljene, uz poštovanje Preporuka za bioskope i Preporuka za kulturne manifestacije koje je izradio Institut za javno zdravlje Crne Gore i koje su dostupne OVDJE

Zabrana okupljanja u objektima stanovanja

Zabranjeno je okupljanje u objektima stanovanja licima koja nijesu članovi zajedničkog porodičnog domaćinstva. Izuzetak se odnosi na lica zadužena za njeguju lica koja usljed bolesti, stanja ili posljedica povrede nijesu sposobna da samostalno obavljaju svakodnevne životne aktivnosti. U koliko su lica u međusobnom srodstvu potrebno je posjedovati potvrdu koju izdaje izabrani doktor za lice kome je potrena njega i izvod iz odgovarajućeg matičnog registra građana. U koliko lica nijesu u međusobnom srodstvu potrebno je posjedovati Ugovor o njezi ili Ugovor o izdržavanju lica. Na osnovu ovih dokumenata može se utvrditi međusobno srostvo ili pravni odnos.

Ova mjera se ne odnosi ni na lica koja djeluju u slučaju hitnih radova u objektu stanovanja (struja, voda i sl.).

Zabranjene posjete

Zabranjene su posjete licima koja se nalaze na bolničkom liječenju u zdravstvenim ustanovama i licima koja su smještena u ustanovama socijalne i dječje zaštite;

Zabranjene su posjete pritvorenim licima i licima koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija osim advokatima i sudskim vještacima po odluci suda.

Zabrana okupljanja u grupi više od četiri punoljetna lica na otvorenom prostoru

Zabranjeno je prisustvo i zadržavanje više od četiri punoljetna lica na otvorenom javnom mjestu (trotoari, trgovi, ulice, parkovi, šetališta, plaže i sl.)

Ova mjera se ne odnosi na lica koja obavljaju svoje redovne radne zadatke i za članove istog domaćinstva.

Vjerske zajednice aktivnosti da prilagode aktuelnoj epidemiološkoj situaciji

Vjerske obrede uz prisustvo vjernika, u vjerskom objektu, obavljati uz obezbjeđivanje najmanje 10m2 prostora po osobi;

Vjerske obrede uz prisustvo vjernika na otvorenom obavljati uz obezbjeđivanje najmanje 4m2 po osobi. Obavezno je pridržavanje mjera koje se odnose na pravilno nošenje maske i održavanje distance od dva metra. Zabranjeno je adržavanje duže od 30 minuta.

Vjerske zajednice su obavezne da odrede jedno ili više lica koja će vršiti kontolu, prilikom održavanja vjerskih obreda. Naime, ta lica će kontrolisati da li osobe prilikom ulaska i boravka u vjerskim objektima nose zaštitne maske i poštuju mjeru minimalne fizičke distance.

Na ulasku/izlasku iz vjerskih objekta potrebno je obezbijediti sredstva za dezinfekciju ruku i jasno istaknuti obavještenje o broju osoba koje istovremeno mogu biti u vjerskom objektu. Takođe istaknuti obavještenja o obaveznom nošenju maske, uz neophodnu fizičku distancu od najmanje 2m.

Zabranjeno je dodirivanje ili bilo kakav fizički kontakt sa predmetima od zajedničke upotrebe.

Vjerske zajednice su obavezne da aktivnosti, kad god je to moguće, prenose putem radio ili TV programa, ili na drugi način, koji će omogućiti vjernicima da prisustvuju vjerskim aktivnostima bez odlaska u vjerske objekte.

Sahrane prilagoditi aktuelnoj epidemiološkoj situaciji

Sahrane umrlih lica obavljaju se isključivo u užem krugu porodice.

Dozvoljeno je prisustvo najviše 10 osoba uz obavezno pridržavanje mjera pravilnog nošenja maske.

Privredna društva i preduzetnici

Rad privrednih društva i preduzetnika koji se bave trgovinom prehrambenih proizvoda (marketi, supermarketi, hipermarketi) organizovati u terminu od 07:00 – 20:00;

Rad privrednih društva i preduzetnika koji se bave trgovinom neprehrambenih proizvoda i pružanja usluga (tržni centri, prodavnice obuće i odjeće, kozmetički, frizerski saloni, kladionice i sl.) organizovati u terminu od 07:00-18:00;

U skladu sa površinom objekta i broja korisnika itih,obezbijediti jedno ili više lica koja će kontrolisati poštovanje mjera –odgovorna lica;

Privredna društva i preduzetnici koji se bave trgovinom na malo (marketi, supermarketi, hipermarketi, tržni centri, štandovi/tezge i sl.), uključujući i zelene pijace, kao i državni organi, organi državne uprave, organi uprave, organi lokalne samouprave, javne ustanove i drugi subjekti koji vrše javna ovlašćenja, banke, pošte i druga pravna lica, koja neposredno pružaju usluge građanima u šalter salama, obavezna su da odrede jedno ili više lica koja će biti odgovorna za poštovanje mjera nošenja zaštitne maske i držanja fizičke distance građana, odnosno korisnika usluga prilikom ulaska u ove objekte.

na ulazu/izlazu iz objekta na vidnom mjestu istaknu obavještenje o propisanim mjerama, sa uputstvima za njihovu primjenu,

obezbijede/označe rastojanje od najmanje dva metra između potrošača/posjetilaca koji se nalaze ispred objekta,

obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku potrošača/posjetilaca na izu/izlazu u objekta,

obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku zaposlenih, u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore

obezbijede redovno održavanje higijene i dezinfekciju zajedničkih prostorija, u skladu sa preporukama Instituta,

obezbijede obilježena mjesta za higijensko odlaganje otpada;

Lica zadužena za kontrolisanje propisanih mjera moraju biti jasno označena kako bi bila jasno uočljiva njihova uloga i dužnost navedena u ovom stavu.

Takođe, pravna lica i preduzetnici dužni su da odrede lice koje je odgovorno za poštovanje mjere nošenja lične zaštitne maske, izuzev onih pravnih lica i preduzetnika koji imaju do troje zaposlenih.

Odgovorno lice je lice koje je zaduženo za nadzor nad poštovanjem mjera koje se odnose na nošenje lične zaštitne maske i fizičke distance u objektu, a koje će nositi jasnu oznaku koja upućuje na njegove radne zadatke.

Zabranjeno je zadržavanje igrača u/ispred objekata priređivaca igara na sreću (kladionice i kockarnice), uz poštovanje propisanih mjera;

Zabranjen je rad dječijih igraonica

Mjera kojom se zabranjuje rad dječih igraonica, odnosi se na igraonice koje posluju samostalno ili u okviru tržnih centara.

Obezbijediti najmanje 10m2 neto površine po kupcu i ograničiti broj kupaca u skadu sa tim

Obaveza za sve prodavnice i trgovine odnose se na ograničavanje broja kupaca koji istovremeno mogu boraviti u njihovom prostoru, odnosno za svakog kupca mora biti osigurano najmanje 10 m² neto površine uz obavezu poštovanja međusobne fizičke udaljenosti od najmanje dva metra;

Potrebno je na ulazu u objekat jasno istaknti obavještenje o najvećem broju kupaca koji istovremeno može biti u prodavnici.

Obaveza za sve prodavnice, trgovine i trgovačke centre jeste da za vrijeme očekivanog dolaska većeg broja kupaca (sniženja, predpraznični popusti, i sl.) preduzmu dodatne mjere kojima bi se spriječilo kršenje epidemioloških mjera u smislu istovremenog boravka u objektu većeg broja kupaca od dozvoljenog.

Neto površina podrazumijeva samo prodajni prostor prodavnice/trgovine.

Ugostiteljski i turistički objekti

Zabranjen je rad noćnih klubova / barova i diskoteka

Rad ostalih ugostiteljskih objekata izuzev hotela organizovati u terminu od 07:00 – 18:00

U ugostiteljskim objektima nije dozvoljeno korišćenje muzike u bilo kom smislu

Privredna društva i preduzetnici koji se bave trgovinom na malo, priređivači igara na sreću i privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici koji obavljaju zanatsku – uslužnu i ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima (restorani, kafane, kafeterije, hotelski restorani i slični ugostiteljski objekti), osim za goste koji su smješteni u hotelu, obavezni su da:

Na ulazu u objekat / izlazu iz objekta na vidnom mjestu istaknu obavještenje o propisanim privremenim mjerama prevencije i suzbijanja infekcije izazvane COVID19, sa uputstvima za njihovu primjenu, kao i kontakt podatke lica (ime, prezime, broj telefona i adresa elektronske pošte lica odgovornog za poštovanje i kontrolu propisanih mjera);

Lice odgovorno za poštovanje i kontrolu propisanih mjera u objektu je pravno lice i ne mora biti jasno označeno.

Obezbijede dezinfekciju ruku na ulazu/izlazu iz objekta;

Svi zaposleni i gosti nose zaštitne maske tokom boravka u ugostiteljskom objektu (unutar objekta i na terasi/bašti), osim tokom neposrednog konzumiranja pića, nakon čega se maska odmah vraća na lice, a tokom konzumiranja hrane maska se vraća na lice odmah nakon završetka obroka;

Obezbijede sredstva za dezinfekciju (gel za dezinfekciju ili vlažne alkoholne maramice) na svim stolovima;

Unutar objekta stolovi moraju biti odvojeni prozirnim pleksiglas pločama /panelima ili drugim neprozirnim materijalom pogodnim za dezinfekciju, visine 170 cm;

Na terasi/bašti ugostiteljskog objekta razmak između stolova mora da bude najmanje 2m;

Za stolom sjede najviše četiri gosta unutar i na terasi/bašti ugostiteljskog objekta.

Organizuju pripremu i izdavanje hrane, hrane po porudžbi, bez zadržavanja i konzumacije ispred objekta koji posluje hranom od 7:00 do 22:00 uz potvrdu poslodavca.

Onemoguće uslugu samousluživanja, stajanje i zadržavanje ispred šanka i visokih stolova namjenjenih za stajanje;

Obezbijede redovno održavanje higijene i dezinfekciju zajedničkih prostorija, mobilijara, opreme i sl., u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore;

U ugostiteljskom objektu (unutar objekta i na terasi/bašti) obezbijede obilježena mjesta za higijensko odlaganje otpada;

Zabrane izvođenje muzičkog programa uz učešće pjevača i muzičara, kao i emitovanje muzike uživo, korišćenjem elektroakustične opreme (instrumenata, pojačala i zvučnika) i bilo kakvo izvođenje muzičko/scenskog programa (DJ žurke i sl.);

Zabrane igranje i ples.

Zabrana izdavanja smještajnih jedinica (vikendice, stanove i slično) za više od dva lica, osim članovima zajedničkog porodičnog domaćinstva

Ova zabrana se ne odnosi na izdavanje ovih objekata za boravak jednog ili dva lica, kao i za članove zajedničkog porodičnog domaćinstva.

Zdravstvo

Rad zdravstvenih ustanova organizovati uz poštovanje posebnih mjera

Stomatološke zdravstvene ustanove su obavezne da organizuju rad na sledeći način:

da obezbjede sistem obaveznog zakazivanja pacijenata;

da u isto vrijeme u čekaonici može boraviti samo jedan pacijent na 10m² prostora, uz poštovanje fizičke distance od najmanje 2m između pacijenata uz obavezno nošenje zaštitne maske;

da obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku pacijenata na ulasku/izlasku iz ordinacije;

da svi zaposleni poštuju procedure rada i nose ličnu zaštitnu opremu, u skladu sa preporukama IJZCG i preporukama Stomatološke komore Crne Gore.

Ostale zdravstvene ustanove su obavezne da:

Obezbijede da svi pacijenti tokom boravka u zdravstvenoj ustanovi nose zaštitne maske (pod uslovom da nošenje maske dozvoljava klinično stanje pacijenta i da maska ne kompromituje respiratornu funkciju pacijenta) i obezbijedi poštovanje fizičke distance od najmanje 2m između pacijenata;

Na vidnom mjestu u zdravstvenoj ustanovi istaknu obavještenje o privremenim mjerama prevencije i suzbijanja COVID-19 propisanim ovom naredbom;

Obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku pacijenata na ulazu/izlazu iz zdravstvene ustanove.

Obrazovanje i kultura

Rad ustanova obrazovanja i kulture organizovati uz poštovanje posebnih mjera

Obrazovno-vaspitni rad u javnim i privatnim obrazovno-vaspitnim ustanovama obavlja se u skladu sa važećim preporukama Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta;

Djelatnosti u oblasti kulture koje podrazumijevaju istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru (pozorišta, bioskopi, muzeji, galerije) mogu da rade do 18.00 časova uz poštovanje Preporuke za bioskope i Preporuka za kulturne manifestacije koje je izradio Institut za javno zdravlje Crne Gore i koje se mogu preuzeti OVDJE.

Saobraćaj i putovanja

Zabranjen putnički međugradski saobraćaj od petka 21:00 do ponedeljka u 05:00 časova

motorna vozila kojima se vrše djelatnosti bitne za promet robe, snabdijevanje i dostavu ljekova, hitnu medicinsku pomoć, komunalne djelatnosti, snabdijevanje gorivom i električnom energijom, prevoz zaposlenih (ako posjeduju potvrdu poslodavca i putni nalog za službeno putovanje),

prevoz lica koja su boravila van mjesta boravka, odnosno prebivališta, radi povratka u to mjesto, ako posjeduju voznu kartu za povratak u međunarodnom linijskom ili avio saobraćaju, tranzitnog prevoza putnika i radi putovanja međunarodnim redovnim ili linijskim prevozom ili avio saobraćajem,

lica koja njeguju lica koja usljed bolesti, stanja ili posljedica povrede nijesu sposobna da samostalno obavljaju svakodnevne životne aktivnosti, što se dokazuje potvrdom koju izdaje izabrani doktor ovih lica i izvodom iz odgovarajućeg matičnog registra građana kojim se dokazuje međusobno srodstvo ili ugovorom o njezi ili izdržavanju kojim se dokazuje međusobni pravni odnos ovih lica,

prevoz roditelja i djece radi održavanja ličnih odnosa sa roditeljem sa kojim ne žive, u skladu sa sudskom odlukom.

Posebne mjere u saobraćaju i putovanjima

Obrazac potvrde koju poslodavac izdaje zaposlenim za kojeg postoji potreba kretanja u terminu zabrane možete preuzeti OVDJE:

Prevoz putnika u javnom prevozu (autobusom ili kombi prevozom), putnika u drumskom saobraćaju (međugradskom, prigradskom, gradskom), željezničkom saobraćaju i pomorskom saobraćaju obavlja se uz sprovođenje mjera prevencije (nošenje zaštitnih maski, dezinfekcija ruku na ulasku/izlasku iz vozila, bez mogućnosti stajanja putnika u vozilu/plovilu);

Taksi prevoz – Prevoznik je obavezan da obezbijedi da putnici i vozač nose zaštitne maske. Vozač ima obavezu da nakon završene vožnje izvrši dezinfekciju površina koje najčešće dodiruju putnici (kvake i unutrašnji djelovi vrata i sjedišta) sredstvima za dezinfekciju;

Zabranjeno je službeno putovanje u inostranstvo svim državnim službenicima i namještenicima zaposlenim u državnim organima, organima državne uprave, organima uprave, i službenicima i namještenicima zaposlenim u organima lokalne samouprave, osim u slučajevima kada je putovanje od državnog interesa, uz prethodno dobijenu saglasnost starješine organa;

Zabranjeno je organizovanje svih đačkih i učeničkih ekskurzija, izleta, edukativnih skupova i sl. u zemlji i inostranstvu.

Ulazak u Crnu Goru

Obaveza posjedovanja testa NE odnosi se na djecu do navršene pete godine života.

Crnogorski državljani, stranci sa stalnim ili privremenim boravkom u Crnoj Gori, kao i stranci, osim onih koji dolaze iz Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, Francuske, Portugala, Španije, Danske, Holandije, Republike Irske, Belgije, Češke, Izraela, Malte, Livanije, Estonije, Letonije, Sjedinjenih Američkih Država, Brazila, Južnoafričke republike, Indije, Bahreina, Libana, mogu da ulaze u Crnu Goru preko svih graničnih prelaza bez obaveze testiranja, uz poštovanje zdravstvenih mjera, u skladu sa zdravstvenim upozorenjem Instituta za javno zdravlje Crne Gore;

Zdravstveno upozorenje dostupno je na svim graničnim prelazima u Crnoj Gori i objavljuje se na internet stranici Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje Crne Gore

Crnogorskim državljanima i strancima ulazak u Crnu Goru iz Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske Francuske, Portugala, Španije, Danske, Holandije, Republike Irske, Belgije, Češke, Izraela, Malte, Livanija, Estonije, Letonije, Sjedinjenih Američkih Država, Brazila, Južnoafričke republike, Indije, Bahreina, Libana dozvoljen je uz negativan rezultat PCR testa na novi koronavirus (SARS-CoV-2), koji je izdat od registrovane laboratorije i nije stariji od 72 časa.

Crnogorski državljani i stranci sa stalnim ili privremenim boravkom u Crnoj Gori, koji dolaze iz Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, Francuske, Portugala, Španije, Danske, Holandije, Republike Irske, Belgije, Češke, Izraela, Malte, Livanija, Estonije, Letonije, Sjedinjenih Američkih Država, Brazila, Južnoafričke republike, Indije, Bahreina, Libana, a koji ne posjeduju PCR test na novi koronavirus (SARS-CoV-2), mogu da uđu u Crnu Goru, uz određivanje mjere karantina ili samoizolacije u trajanju od 14 dana.

Samoizolacija podrazumijeva boravak u porodičnom smještaju ili drugom objektu, uz praćenje zdravstvenog stanja tog lica, kao i svih članova njegovog zajedničkog porodičnog domaćinstva od strane nadležne epidemiološke službe, u skladu sa rješenjem sanitarne inspekcije.

Samoizolacija može da se prekine nakon isteka šest dana trajanja karantina, odnosno samoizolacije, uz negativan rezultat PCR testa na novi koronavirus (SARS-CoV-2), koji je izdat od registrovane laboratorije

Obaveze posjedovanja negativnog rezultat PCR testa na novi koronavirus (SARS-CoV-2), za lica koja dolaze iz Francuske, Portugala, Španije, Danske, Holandije, Republike Irske, Belgije, Češke, Izraela, Malte, Livanije, Estonije, Letonije, Sjedinjenih Američkih Država, Brazila, Južnoafričke republike, Indije, Bahreina, Libana primjenjivače se od 13.02.2021

Ulazak u Crnu Goru – posebne kategorije

U skladu sa preporukama Evropske komisije iz navedenih kriterijuma izuzimaju se određene kategorija lica neophodnih za normalno funkcionisanje vitalnih servisa i usluga i lica koja predstavljaju jasan ekonomski interes

Zdravstvene radnike, zdravstvene istraživače i naučne radnike;

Lica koja vrše ili obezbjeđuju transport putnika i robe;

Diplomate akreditovane u Crnoj Gori, osoblje međunarodnih organizacija, vojno osoblje i radnike humanitarne pomoći u vršenju svojih funkcija;

Određene kategorije putnika u tranzitu;

Lica kojima je potrebna međunarodna zaštita ili dolaze u Crnu Goru iz drugih humanitarnih razloga (poštuje se princip zabrane protjerivanja).

Stranim pomorcima u tranzitu koji se ukrcavaju ili iskrcavaju u lukama Bar, Budva, Kotor, Luka Kumbor-Portonovi i Tivat (Gat I i Gat II), kao i strancima koji upravljaju motornim vozilima kojima se obavlja promet robe, uz posebne mjere zdravstvenog nadzora.

Obrazac Zdravstvenog upozorenja možete preuzeti OVDJE.

Granični prelazi

Preko sljedećih graničnih prelaza moguć je izlazak putnika iz Crne Gore u terminu 07:00-19:00 časova:

granični prelaz Vuča na putnom pravcu Rožaje – Tutin;

granični prelaz Metaljka na putnom pravcu Pljevlja – Čajniče.

Svi ostali granični prelazi su otvoreni.

Sport i rekreacija

Zabranjeno je prisustvo gledalaca na sportskim događajima.

Dozvoljen je rad skijališta, pod sledećim uslovima:

  • održavanje fizičke distance od 2m (prilikom čekanja u redu i sl.);

nošenje maski ili skijaških kapa koje prekrivaju nos i usta;

  • žičaru je moguće koristiti tako da u jednoj skijaškoj korpi bude jedno lice;

dozvoljeno je da u šestosjedima sjede dvije osobe pod uslovom da sjede na najudaljenijim pozicijama u korpi;

  • moguće je iskoristiti maksimalan kapacitet skijaške korpe samo za članove istog domaćinstva.

Privredna društva i preduzetnici koji pružaju usluge u fitnes centrima i teretanama obavezni su da rad organizuju na način da:

  • u objektu u isto vrijeme može da boravi samo jedno lice na 10m² slobodnog prostora namijenjenog za vježbanje (prostor na kojem se ne nalaze sprave i mašine za treniranje), uz obavezu poštovanja međusobne udaljenosti od najmanje 2m između korisnika usluga;
  • obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku korisnika usluga na ulasku/izlasku iz objekta;
  • zaposleni nose zaštitnu masku, osim prilikom aktivnog treninga / vježbanja;
  • korisnici usluga prilikom promjene mjesta vježbanja i promjene sprave na kojoj vježbaju obavezni su da odgovarajućim sredstvom za dezinfekciju dezinfikuju površinu i spravu gdje su vježbali;
  • zabrane vježbanje lica u grupi – grupnih treninga.
  • na ulazu jasno definisati broj osoba koje mogu da borave u objektu i odgovornu osobu za kontolu poštovanja propisanih mjera;
  • rad organizuju od 05.00 do 18.00 časova.

Zabranjeno je održavanje treninga sportista (sportista amatera i sportista rekreativaca) i sportskih takmičenja i turnira sportista u manjim zatvorenim sportskim objektima (baloni i drugo), osim za profesionalne sportiste, uz poštovanje propisanih protivepidemijskih mjera.

Biciklisti tokom individualne vožnje ili zajedničke vožnje članova istog porodičnog domaćinstva nijesu obavezni da nose zaštitne maske.

Biciklisti u grupi moraju nositi zaštitne maske.

Građevinarstvo

Obaveza pravnih i fizičkih lica koja obavljaju građevinske radove odnosno izvođenja pojedinih radova da organizuju rad na način da:

Obezbijede poštovanje epidemioloških mjera, posebno poštujući socijalnu distancu između zaposlenih i drugih mjera zaštite i zdravlja na radu;

Na vidnom mjestu na gradilištu istaknu obavještenje o propisanim privremenim mjerama prevencije i suzbijanja novog koronavirusa -COVID19;

Svim zaposlenim koji obavljaju građevinske radove na gradilištu, tokom radnog vremena, zabrane napuštanje gradilišta radi nabavke namirnica i sl.;

Dopremaju hranu zaposlenim koji obavljaju građevinske radove na gradilištu;

Tokom organizovanog prevoza zaposlenih od i do gradilišta (autobus ili kombi) izvrše raspored zaposlenih na način da se obezbijedi njihova fizička distanca.

Posebne mjere za opštine Budva i Tivat

Zabranjeni su javni skupovi na otvorenom i zatvorenom.

Zabranjuje se rad privrednih društva i preduzetnika koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima (restorani, kafane, kafeterije, hotelski restorani i slični ugostiteljski objekti)

– Za goste hotela obroci se serviraju u njihovim sobama uz zabranu korišćenja zajedničkih prostorija za odmor i rekreaciju (bazeni, spa centri, saune, teretane, TV sale i slično).

Zabranjuje se rad privrednih društva i preduzetnika koji se bave trgovinom neprehrambenih proizvoda i pružanja usluga (tržni centri, prodavnice obuće i odjeće, kozmetički, frizerski saloni, kladionice i sl.)

– Dozvoljen je rad službama koje pružaju usluge od javnog interesa a nezamjenjiv su uslov života i rada građana (zdravstvo, inspekcijski organi, policija, vojska, službe bezbjednosti, vatrogasne službe, komunalne službe, mediji), kao i aerodroma u Tivtu.

Zabranjuje se rad vaspitno- obrazovnih ustanova (predškolske ustanove, škole, fakulteti) i ustanova kulture

– Zabranjene su djelatnosti u oblasti kulture koje podrazumijevaju istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru (pozorišta, bioskopi, muzeji, galerije) – Rad u vaspitno obrazovnim ustanovama se organizuje na daljinu (online nastava).

Zabranjuju se sve sportske manifestacije

– Zabranjuju se aktivnosti u teretanama, fitnes centrima, sportskim salama („balonima“) za rekreaciju i drugim zatvorenim objektima ovog tipa. – Mjera se ne odosi na treninge profesionalnih sportista koji se redovno podvrgavaju testiranjima.

Privredna društva i preduzetnici

Rad na daljinu

Državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave i lokalne uprave, privrednim društvima, javnim ustanovama i drugim pravnim licima, preduzetnicima i fizičkim licima koja obavljaju određenu djelatnost, omogućiti obavljanje poslova od kuće. Takođe, omogućiti i klizno radno vrijeme ili da se na druge načine smanji komunikacija zaposlenih. Ova mjera se odnosi na radna mjesta kojima proces rada to dozvoljava.

Ujedno, treba odrediti radna mjesta čiji poslovi se mogu obavljati od kuće. Zatim odrediti lica koja zbog zdravstvenog stanja i drugih okolnosti ne bi smjela biti izložena riziku od obolijevanja i dozvoliti im da obavljaju poslove na taj način. Prilagoditi način komunikacije između zaposlenih koji vrše poslove od kuće i lica koja su na radnim mjestima. Takođe, prilagoditi uslove održavanja sastanaka koji imaju za cilj održavanje kontinuiteta poslova iz okvira nadležnosti i djelatnosti (telefonski, online i sl.)

Preporuke za starije osobe- penzionere

Prijepodnevne sate koristiti za nabavku prehrambenih proizvoda, trgovinu i druge aktivnosti koje zahtijevaju boravak na javnim mjestima.

Saobraćaj i putovanja

Građanima Budve i Tivta se preporučuje da ne napuštaju teritoriju opština u kojima žive kako bi se spriječilo širenje korona virusa van teritorija opština