10.03.2020. Važne informacije u vezi sa najnovijim mjerama Vlade Italije

Na teritoriji Italije, shodno Uredbi Vlade Italije koja je stupila na snagu 10. marta, kretanje je dozvoljeno samo ukoliko je motivisano radnim potrebama, okolnostima nužde ili iz zdravstvenih razloga koje treba potvrditi putem lične izjave. Izjava se može dati i na licu mjesta popunjavanjem formulara koji uručuje policija (preuzmite ovdje formular lične izjave, uz prevod na crnogorski jezik). Naši državljani koji se vraćaju u Crnu Goru na formularu treba da odaberu stavku “Povratak u mjesto boravišta ili prebivališta” (“rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”).

Apsolutna zabrana kretanja, bez izuzetka, predviđena je za osobe podvrgnute mjeri karantina, ili osobe koje su pozitivne na virus.

Provjere poštovanja ograničenja kretanja vrše snage reda na saobraćajnicama i autoputevima, gdje je potrebno dati prethodno pomenutu ličnu izjavu, dok se na željezničkim stanicama, pored davanja lične izjave, vrši i kontrola tjelesne temperature termoskan uređajima. 

Putnici će na aerodromima u odlasku biti podvrgnuti provjeri da li su, pored putne isprave, u posjedu i gorepomenute propisane lične izjave. Slične provjere vršiće se i na letovima u dolasku. Provjere se ne odnose na putnike u tranzitu. Za letove u odlasku prema i van šengenskog prostora pomenuta lična izjava tražiće se samo putnicima koji imaju boravište ili prebivalište u Italiji. Putnici koji dolaze letovima iz šengenskog i vanšengenskog prostora, moraće prilikom ulaska da obrazlože svrhu putovanja. 

Slične provjere vršiće se i u Veneciji za putnike kruzera, koji neće moći da se iskrcaju da bi posjetili grad, već samo u svrhe povratka u svoja mjesta prebivališta ili u zemlje porijekla. 

Istinitost lične izjave može se utvrđivati i naknadnim provjerama. Kazna za kršenje ograničenja kretanja propisana je Uredbom italijanske Vlade od 8. marta 2020 (član 650 Krivičnog zakona: nepoštovanje odredbi vlasti), osim ukoliko se ne utvrdi pretpostavka ozbiljnijeg krivičnog djela. 

Ažurirano 10. marta 2020.